Comhairliúchán Poiblí ar an bPlean Oidhreachta nua

Comhairliúchán Poiblí ar na dtosaíochta don Phlean Oidhreachta nua Chontae Lú

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Lú Plean Oidhreachta nua don chontae, a bhaineann leis na mblianta 2020 go 2025, a ullmhú. Ba mhaith linn do mheas a fháil ar cad iad na hábhair níos tabhachtaí a chuir sa Phlean. Comhlíonaigh an suirbhe gairid (timpeall trí bhomaite) seo leanas, le do thoil, chun do chuid bharúlacha a roinnt duinn, roimh 5 i.n., Dé Máirt 14 Aibreán 2020. Má bhfuil aon fhadhb leis, déan teagmhail le heritage@louthcoco.ie.

Suirbhe