1. Baile
  2. Do chomhairle
   1. Miontuairiscí cruinnithe SPC
   2. ga - Damhachtanaí Méara agus Bardasacha
    1. Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia
    2. Ceantar Buirge Dhroichead Átha / Dámhachtanaí Méara
    3. Dámhachtanaí Ceantair Bardasach Dhún Dealgan
   3. ga - Civic Honours
    1. ga - Comhairle Contae Lú
    2. ga - Comhairle Centair Buirge Dhrichead Átha
   4. An Nuacht is Déanaí
   5. Cathaoirleach na Comhairle
   6. Comhaltacht
    1. ga - LOCAL ELECTIONS 2019 DISCLOSURE OF ELECTIONS EXPENDITURE AND DONATIONS - DECLARATIONS RECEIVED
     1. ga - Donation Statements by Elected Members 2019
     2. ga - Donation Statements by Elected Members 2020
     3. ga - Donation Statements by Elected Members
   7. Clár Oibre
    1. ga - 2011
    2. ga - 2013
    3. ga - 2012
    4. ga - 2014
    5. ga - Archive
    6. ga - 2015
    7. ga - 2016
    8. ga - 2017
    9. ga - 2018
    10. ga - 2019
    11. ga - 2019
    12. ga - 2020
    13. ga - Special Planning Meetings
   8. Clár Oibre Ceantar Buirge Dhroichead Átha
    1. Cláir oibre
     1. ga - Borough District of Drogheda April Agenda
    2. Miontuairiscí an Chruinnithe
    3. ga - Iar–Cathaoirligh Bardas Buirge, agus Ceantar Buirge Dhroichead Átha
   9. Léarscáileanna Teorann
   10. Fodhlíthe na Comhairle
    1. ga - Parking on Public Roads & Car Parks
    2. ga - Causal Trading
    3. ga - Consumption of Intoxicating Substances in Public Places
    4. ga - Control of Horses
    5. ga - Harbour & Foreshore
    6. ga - Speed Limits & Off-Road Vehicles
    7. ga - Waste Collection & Storage
    8. ga - Street Performers
    9. ga - Control of Skips
    10. ga - Mountain Commonage
    11. ga - Parks
   11. Coistí na Comhairle
    1. ga - Corporate Policy Group
     1. ga - Minutes
    2. ga - Memorandum of Understanding (MOU)
     1. ga - Minutes
    3. ga - Placenames Committee
     1. ga - Placenames Committee Minutes
     2. ga - Placenames Committee Standing Orders
    4. Coistí Ceantair
     1. ga - Minutes
      1. ga - Dundalk South/Carlingford
      2. ga - Drogheda East & West
      3. ga - Ardee
    5. Coistí Um Beartas Straitéiseach
     1. ga - Minutes
      1. ga - Housing & Communities
      2. ga - Planning & Environment
      3. ga - Economic & Enterprise Support
      4. ga - Infrastructure & Cross Border
      5. ga - Community, Quality of Life and Creativity
      6. ga - Climate Action and Energy
      7. ga - Housing
       1. ga - housing spc minutes 14.12.2020
      8. ga - Transportation
      9. ga - Environment
      10. ga - Economic Development
    6. Comhchoistí Póilíneachta
     1. ga - Minutes
    7. Coiste Inúchóireachta
     1. ga - Audit Committee Minutes 2019-24
     2. Miontuairiscí an Choiste Iniúchta
      1. ga - Audit Committee Minutes 2009-14
      2. ga - Audit Committee Minutes 2014-19
      3. ga - Audit Committee Minutes 2019-24
   12. Suaitheantas na Comhairle
   13. Miontuairiscí na gCruinnithe Reachtúla
    1. ga - 2013
    2. ga - 2014
    3. ga - Archive
    4. ga - 2015
    5. ga - 2016
     1. ga - 2017
    6. ga - 2017
    7. ga - 2018
    8. ga - 2019
    9. ga - 2019
     1. ga - 2020
    10. ga - 2020
    11. ga - 2020
    12. ga - 2020
    13. ga - 2020
    14. ga - 2020
    15. ga - 2021
     1. ga - Special Planning Meetings
    16. ga - 2010
    17. ga - 2009
    18. ga - 2008
    19. ga - 2007
    20. ga - 2006
    21. ga - 2005
    22. ga - 2004
    23. ga - 2011
    24. ga - 2012
   14. Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia
    1. ga - 2014 Minutes
    2. ga - 2014
    3. Iar-Cathaoirligh Coimisinéirí Baile, Comhairle Baile, agus Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia
   15. Ceantar Bardasach Dhún Dealgan
    1. ga - 2014
    2. ga - 2014 Minutes
    3. ga - Iar-Cathaoirligh Comhairle Ceantair Baile, agus Ceantar Bardasach Dhún Dealgan
   16. Fógraí Ginearálta
    1. ga - Voluntary Homeowners Relocation Scheme
    2. ga - Voluntary Homeowners Relocation Scheme
   17. Na Preasráitis is Déanaí
   18. Gailearaí grianghraf
   19. Comhairliúcháin phoiblí
   20. Folúntais
    1. ga - Community Sports Development Officer
    2. ga - LEO
    3. ga - Vacancies Home
    4. ga - Sports Facility Operations Manager 2020
  3. Foilseacháin
   1. Pleananna Seachadta Seirbhíse
   2. ga - Other Reports
   3. Plean Míchumais
   4. Tuarascálacha Bliantúla
   5. Pleananna Corparáideacha
   6. Pleananna Forbartha
    1. ga - LCC
    2. ga - Louth County Development Plan 2015-2021
     1. ga - Pre-Draft Stage
     2. ga - Draft Stage
     3. ga - Material Alteration Stage
     4. ga - Adopted Development Plan
      1. ga - Volume 1
      2. ga - Volume 2 List of Bodies Notified Appendix 2 Level 3 & level 4 Settlements & Maps
     5. ga - Draft Ministerial Direction
    3. ga - Variation No. 1
    4. ga - County Development Plan Review 2015-2021
    5. ga - Louth County Council
     1. ga - Ministerial Direction Louth Copunty Development Plan
     2. ga - Variation No. 1
     3. ga - Proposed Variation No. 2 of the Louth County Development Plan 2015-2021
    6. ga - Dundalk Town Council
    7. ga - Drogheda Borough Council
     1. ga - Variation No 1 Drogheda Borough Council Development Plan 2011-2017
     2. ga - Dréacht Plean Forbartha 2011 – 2017
    8. ga - Louth Local Area Plans
     1. ga - Draft Dunleer Local Area Plan 2017-2023
      1. ga - Dunleer Local Area Plan 2017-2023
     2. ga - Dunleer Local Area Plan 2017-2023 (Sept 2017)
     3. ga - Review of Dunleer Local Area Plan 2010-2016
      1. ga - Draft Dunleer Local Area Plan 2017-2023
     4. ga - Review of Ardee Local Area Plan 2010-2016
     5. ga - Collon Local Area Plan 2002-2008
     6. ga - Review of Carlingford Local Area Plan 2010-2016
     7. ga - Review of Omeath Local Area Plan 2010-2016
     8. ga - Review of Knockbridge Local Area Plan 2010-2016
     9. ga - North Drogheda and Environs Local Area Plan
    9. ga - Dundalk Local Area Plans
   7. Tuarascálacha Airgeadais
    1. ga - Budgets
    2. ga - Annual Financial Statement
    3. ga - Councillor Expenses
    4. ga - General
    5. ga - Statutory Audit Report
    6. ga - Public Spending Code
    7. ga - Prompt Payments
    8. ga - POs Over €20000
   8. Tuaras Cálacha an Chomchoiste Póilineachta
    1. ga - JPC Meetings 2019
   9. Plean Pobail Eacnamaíochta Áitiúil
   10. Tuarascálacha Míosúla Bainistíochta
    1. ga - 2018
    2. ga - 2019
    3. ga - 2018 - Operations
    4. ga - 2020
   11. Táscairí Seirbhíse
  4. Beartas agus Sásamh na Comhairle
   1. Forógra faoi Nuálaíocht sa Shéirbhís Phoiblí
   2. Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid
   3. Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)
   4. Saoráil Faisnéise
    1. Eolas faoin ar Comhairle
     1. Rólanna, Freagrachtaí agus Feidhmeanna
     2. Socruithe Rialachais/Bainistithe
     3. Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha
     4. Struchtúr Eagrúcháin agus Struchtúr Pá/Grádaithe
     5. Suíomhanna agus mionsonraí teagmhála don eagraíocht
     6. Mionsonraí faoi Chomhaontuithe Leibhéal Seirbhíse / Meabhráin Thuisceana
     7. Cairteacha Custaiméirí
     8. Cóid Chleachtais nó Treoirlínte
    2. Na seirbhísí a thairgimid
    3. An tslí a ndéanaimid cinntí ar bheartais
     1. Chomhairliúcháin phoiblí
    4. Cad a chaitheamh linn
     1. Ráitis airgeadais
     2. Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannaigh maidir le hearraí nó seirbhísí
    5. Conas a chaitheamh linn
     1. Beartais maidir le Soláthar
     2. Comórtas tairisceana reatha
     3. Conarthaí poiblí a bhronntar
    6. Faisnéis eile
     1. Loga Nochta SF
     2. Lorg go rialta eolas
     3. Tuarascálacha
     4. ga - FOI Disclosure Log
     5. ga - Declarations of Donations Received
   5. Cumhdach Leanaí
   6. Seirbhísí Chustaiméirí
   7. Gearáin
    1. ga - Forms
   8. Nochtuithe Cosanta
   9. An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil
   10. Acht na dTeangacha Oifigiúla
   11. An tAcht Stocaireachta
    1. ga - Elected Members of the Council
    2. ga - Elected Members of the Council
    3. ga - Chief Executive and Members of Senior Management Team
    4. ga - List of 'Relevant Bodies' adhering to the Transparency Code
   12. Bainistíocht Imeachtaí
   13. Gailearaí Íomhanna
    1. ga - Mayoral Awards -Borough District of Drogheda
  5. Seirbhísí
   1. Bainistíocht Imeachta
   2. Iarsmalann an Chontae
    1. ga - Background
    2. ga - Exhibition highlights
    3. ga - Frequently Asked Questions - Making a donation
    4. ga - Frequently Asked Questions - Making a Donation
    5. ga - Past Exhibitions
    6. ga - Frequently Asked Questions - Making a Donation
   3. Na hEalaíona
   4. Cartlanna
    1. ga - Conservation of Archives
    2. ga - Our Louth Diary Project
    3. ga - Archives into Art
    4. ga - Online Digital Archives
     1. ga - Minute Books
      1. ga - Louth County Council Valuation Books
     2. ga - Dundalk Urban Authorities
     3. ga - Drogheda Corporation
     4. ga - Rural District Councils
     5. ga - 1920 Archives
     6. ga - Private Papers
     7. ga - Conservation of Archives
    5. ga - Conservation of Archives
     1. ga - Drogheda Merchant Ledgers 2021
    6. ga - 1916 Easter Rising Centenary Document Spotlight
    7. ga - About Us
     1. ga - Main Areas of Activity
     2. ga - Our Services
     3. ga - Old Gaol Building
     4. ga - Current Projects
    8. ga - Archive Collections
     1. ga - Archives of Local Authorities
      1. ga - Grand Jury collection
      2. ga - Poor Law Board of Guardians collection
      3. ga - Rural District Councils
      4. ga - Louth County Council
      5. ga - Archives of Urban Authorities
      6. ga - Boards of Health and Public Assistance
     2. ga - Archives relating to development of County Louth
     3. ga - Indexes
    9. ga - Online Catalogue
    10. ga - Online Digitial Archives
    11. ga - Donating Archives
    12. ga - Genealogy – Family History
    13. ga - Research Guides
    14. ga - Louth Newry Archives
    15. ga - Online Exhibition
    16. ga - FAQs
    17. ga - Policies, Information & Forms
    18. ga - Archive Links
   5. Rialú Foirgníochta
    1. ga - Advice & Information
    2. Fógra Príobháideachais
   6. Cosaint Shibhialta
    1. ga - en - Cosaint Shibhialta
    2. ga - Civil Defence
   7. Rataí Tráchtála
    1. ga - How Rates are Assessed
    2. ga - Who Pays Rates
     1. ga - Six Month Rates Waiver
    3. ga - How to Pay Your Rates
    4. ga - Section 32 Transfer of Rateable Property
     1. ga - Forms and Notices
    5. ga - Commercial Rates Revaluation 2019
    6. ga - Rates Office Contact Details
    7. ga - Privacy Notice
    8. ga - 2021 WAIVER OF COMMERICAL RATES
   8. Pobail
    1. Local Community Development Committees
     1. ga - Minutes
      1. ga - 2014
      2. ga - 2015
      3. ga - 2016
      4. ga - 2017
      5. ga - 2018
      6. ga - 2019
      7. ga - 2020
     2. ga - Community Facilities Scheme
     3. ga - Healthy Ireland - Louth
     4. ga - SICAP 2018
     5. ga - Annual Report
      1. ga - 2019
     6. ga - County Louth Volunteering Framework 2020-2023
    2. ga - Local Economic Community Plan
    3. ga - BEAUTY ON THE BOYNE 2016
     1. ga - BEAUTY ON THE BOYNE NOMINATION FORM
    4. ga - IMPROVE OUR TOWN - DUNDALK 2016
    5. ga - Pride of Place Awards 2016
    6. ga - Community Facilities Scheme 2017
    7. ga - DROGHEDA LOOKING GOOD 2017
    8. ga - Junk Koture 2017
    9. ga - Clár Funding Scheme 2017
     1. ga - Clár Funding Scheme
      1. ga - Clár Funding Scheme 2019
      2. ga - Clár Funding Scheme 2020
      3. ga - Clár 2021
    10. ga - Town and Village Renewal Scheme 2017
    11. ga - PRIDE OF PLACE AWARDS 2017
    12. ga - Reuse Paint Competition
    13. ga - Green Christmas
    14. ga - Trashion Fashion 2018
    15. ga - Clár Funding Scheme 2018
    16. ga - NATIONAL SPRING CLEAN 2018 - DUNDALK TIDY TOWNS BIG SPRING CLEAN
    17. ga - Town and Village Renewal Scheme 2018
    18. ga - LA21 Environmental Partnership Fund 2018
    19. ga - Town and Village Renewal Scheme
     1. ga - Town and Village Renewal Scheme 2019
     2. ga - Town and Village Renewal Scheme 2020
     3. ga - Town and Village Renewal Scheme 2021
    20. ga - Pride Of Place Awards
     1. ga - Pride of Place 2017
     2. ga - Pride of Place 2019
     3. ga - Pride of Place 2018
     4. ga - PRIDE OF PLACE 2021
    21. ga - Looking Good Awards
     1. ga - DUNDALK LOOKING GOOD 2018
     2. ga - Drogheda Looking Good 2018
     3. ga - DUNDALK LOOKING GOOD 2018
     4. ga - Dundalk Looking Good 2019
     5. ga - DROGHEDA LOOKING GOOD 2019
     6. ga - LOUTH IN BLOOM 2020
     7. ga - Dundalk Looking Good 2020
     8. ga - Drogheda Looking Good 2020
    22. ga - Parks
     1. ga - St Helena’s Park
     2. ga - Ice house Hill Park
     3. ga - Blackrock Community Park
     4. ga - St Dominic Park – Drogheda
    23. ga - LA21 Environmental Partnership Fund
     1. ga - LA 21- 2019
     2. ga - LA21 -2019
    24. ga - Trashion Fashion
     1. ga - Trashion Fashion 2020
     2. ga - Trashion Fashion 2019
     3. ga - Trashion Fashion 2021
    25. ga - Healthy Ireland
    26. ga - Healthy Ireland - Louth
    27. ga - Counties Louth and Meath - New Joint Migrant Integration Strategy 2019-22
    28. ga - SICAP 2018 - 2022
     1. ga - 2018 End of Year Report
    29. ga - Community Environment Action Fund
    30. ga - Outdoor Recreation Infrastructure Scheme
    31. ga - Louth in Bloom
     1. ga - LOUTH IN BLOOM 2021
    32. ga - Community Enhancement Programme
   9. Fuinneamh inathraithe, caidreamh trasteorann agus Eorpach
    1. ga - Sustainable Energy
     1. ga - Energy Awareness Day 2015
     2. ga - Photo's of Energy Week 2017
    2. ga - Recent Visits
    3. ga - Links
    4. ga - Better Energy Community Grant 2015
    5. ga - Better Energy Communities Grant 2015
    6. ga - Energy news
     1. ga - Energy Show 2015
     2. ga - Reports
     3. ga - Public Sector Energy
     4. ga - Louth County Council Energy
     5. ga - PV Panels at County Hall Dundalk
     6. ga - Energy Newsletters
     7. ga - Street Lighting in Louth County Council
    7. ga - test
    8. ga - Peace IV
     1. ga - Peace IV Pages
     2. ga - Target Groups
     3. ga - Peace IV Themes
     4. ga - Roles & Responsibilities of the Peace IV Partnership
     5. ga - Requirement to Establish a Peace IV Partnership
     6. ga - Programme Funding
     7. ga - News & Events
      1. ga - PEACE IV NEWSLETTERS
     8. ga - Peace IV Action Plan at a Glance
    9. ga - Photos
    10. ga - aaaa
    11. ga - Carlingford Lough Greenway
     1. ga - Introduction
     2. ga - Greenway Goals
     3. ga - Information and Map
     4. ga - News & Events
    12. ga - Small Business Energy Assessors
    13. ga - Small Business Energy Assessors
    14. ga - GenComm Energy Storage Project
    15. ga - Varcities Project
     1. ga - Varcities Meeting Invitation
   10. Póna Madraí
    1. ga - Opening Hours
    2. ga - Costs
     1. ga - Register of Dog Breeding Establishments
    3. ga - Where is the pound?
    4. ga - Wind turbine
    5. ga - Barking Dogs
    6. ga - Notices
     1. ga - Dog pound
    7. ga - Buy/ Renew your Dog Licence
    8. ga - Register of Dog Breeding Establishments
     1. ga - Register of Dog Breeding Establishments
    9. ga - Register of Dog Breeding Establishments
   11. Forbairt Eacnamaíoch
    1. ga - Patents
    2. ga - Patents
    3. ga - State Offices & Agencies
    4. ga - Festivals & Events
     1. ga - What's On In Louth!
    5. ga - Louth Local Enterprise Office
    6. ga - Local Economic Community Plan (LECP)
    7. ga - Retail Incentives
    8. ga - Drogheda & Dundalk - Retail Prospectus
    9. ga - Louth Local Diaspora Engagement Strategy
    10. ga - Plans & Strategies
    11. ga - Drogheda BID Proposal
     1. ga - Drogheda BID Proposal
     2. ga - Drogheda BID Submissions Report
     3. ga - Drogheda Bid Proceed to Plebiscite
     4. ga - Drogheda BID Proposal Plebiscite Result 2019
    12. ga - Louth Seafood Trail Project
     1. ga - Louth Seafood Trail Project
     2. ga - sea louth Scenic Seafood Trail
    13. ga - Covid-19 Grants/Incentives/Supports
    14. ga - Outdoor Seating/Accessories for Tourism & Hospitality Business Scheme
    15. ga - Development Plans
    16. ga - Photograph Gallery
    17. ga - E-Tenders
    18. ga - Business Incentive District Scheme
     1. ga - Dundalk Town Council
     2. ga - Drogheda Borough Council
    19. ga - Publications
    20. ga - Online Business Directory
     1. ga - Dundalk BID Proposal
      1. ga - Dundalk BID Proposal
      2. ga - Dundalk BID Plebiscite Result
    21. ga - Latest News
     1. ga - Age-Friendly Business
     2. ga - Businessregulation.ie
     3. ga - test
     4. ga - Tourism News
     5. ga - Job Seekers / Employers News
     6. ga - Other News
    22. ga - Business of Ageing
   12. Clár na dToghthóirí
    1. ga - Polling Scheme
    2. ga - AM I REGISTERED TO VOTE?
    3. ga - Postal & Special Voting
    4. ga - Information Booklets
    5. ga - Mapping
     1. ga - Elections
      1. ga - Election Contacts
      2. ga - Election Posters
      3. ga - Local Elections 2014
     2. ga - Google Maps
    6. Vótáil Poist agus Speisialta
    7. Ceisteanna Cotianta
    8. ga - Make sure you have a vote
    9. ga - Register of Electors Information Leaflet
    10. ga - Louth Polling Station Map 2018
    11. Táillí
    12. ga - Update your Citizenship on the Register of Electors
    13. ga - Polling Scheme
    14. ga - Polling Scheme 2015
    15. Léarscáileanna agus Scéim Vótála Limistéar Toghcháin
    16. ga - How do I check the Register
    17. Cláraigh Ar Líne do Chlár Toghthóirí 2021/22
    18. Vótáil agus Toghcháin
    19. Cad atá le déanamh má tá toghcháin dlite go luath agus mura bfhuil tú cláraithe
    20. ga - Online Registration
    21. ga - Online Enquiries
    22. Foirmeacha Iarratais
     1. ga - Information Leaflets
     2. ga - Application Forms
      1. ga - Supplement Application Forms
       1. ga - Supplement - Postal and Special
     3. ga - Information Leaflets
      1. ga - How members of Local Authorities are elected
      2. ga - How do I Check the Register
     4. ga - European Parliament – How MEPs are elected
    23. ga - Postal & Special Voting
    24. ga - Who Can Vote?
   13. Seirbhísí Dóiteáin & Tarrthála
    1. ga - Licensing
    2. ga - DANGEROUS SUBSTANCES
    3. ga - Major Emergency Planning
    4. ga - Civil Defence
    5. ga - In case of Emergency
    6. ga - Operational Fire Service
    7. ga - Fire Charges
    8. ga - Community Fire Safety
    9. ga - Forms
     1. ga - Common
     2. ga - Louth County Council
    10. ga - Recruitment to the Fire Service
   14. Oidhreacht
    1. ga - What is Heritage
     1. ga - Architecture
      1. ga - Megalithic Monuments
      2. ga - Early Christian Sites
      3. ga - Viking Sites
      4. ga - Continental Monasteries
      5. ga - Norman Walled Towns and Mediaeval Boroughs
     2. ga - Archaeological
     3. ga - Cultural
      1. ga - Battles for Louth
      2. ga - Irish Language
      3. ga - Special Charachter
      4. ga - Ancient Literature
      5. ga - County and Boroughs
      6. ga - Public Records
      7. ga - Modern Day
     4. ga - Geological
      1. ga - Solid Geology
      2. ga - Drift Geology
     5. ga - Industrial
      1. ga - Manufacturing
      2. ga - Rail
      3. ga - Brewing
     6. ga - Natural
      1. ga - Gallery
      2. ga - Designated Wildlife Sites
    2. ga - Advice Centre
    3. ga - News & Events
     1. ga - General
     2. ga - Forthcoming Events
     3. ga - Consultations
     4. ga - Funding Open for Applications
     5. ga - Grants Awarded
    4. ga - Resource Centre
     1. ga - Best Practice Info
     2. ga - Heritage Designation Advice
      1. ga - Natural Heritage
      2. ga - Archaeological Heritage
      3. ga - Architectural Heritage
      4. ga - Landscape and Amenity
     3. ga - Directory
      1. ga - Archaeology: Recording etc...
      2. ga - General Contractors
      3. ga - Joinery / Window Repair
      4. ga - Stonework / Restoration/ Cleaning
      5. ga - Bricklayers
      6. ga - Plasterers
      7. ga - Decorative Plasterwork
      8. ga - Roofers / Blacksmiths / Metalwork / Rainwater Goods / Steeplejacks
     4. ga - Policy Documentation
     5. ga - Forum Members
    5. ga - Publications
    6. ga - Creative Ireland Louth
   15. Tithíocht
    1. ga - Communities
     1. ga - • Public Participation Network (PPN)
     2. ga - • Community Amenity Grant Scheme
    2. ga - Housing Assistance Payment
     1. ga - HSA Safety Guide for Homeowners Carrying out Works
    3. ga - HSA Safety Guide for Homeowners Carrying out Works
    4. ga - Request to Undertake Works to Council House
    5. ga - About us
    6. ga - Forms and Downloads
    7. ga - Long Term Leasing
     1. ga - Buy and Renew Scheme
     2. ga - Recent 7 New Schemes
    8. ga - Housing Rent and Housing Maintenance
    9. ga - Estate Management
    10. ga - Choice Based Lettings
    11. ga - Part V Compliance Info
    12. ga - Repair and Leasing Scheme
    13. ga - Tenant Newsletter
    14. ga - Tenant Incremental Purchase Scheme 2016
    15. ga - Capital Assistance Scheme
    16. ga - Housing Options 2018
    17. ga - Louth Strategy for Housing Persons with a Disability
    18. ga - Are you or do you want to be a Housing Applicant
     1. ga - Scheme of Allocations
    19. ga - Are you a Tenant
     1. ga - Transfers
     2. ga - Disability Adaptions to Stock
     3. ga - Tenant Handbook
     4. ga - Tenant Responsibility
    20. ga - Are you looking for a loan?
    21. ga - Are you at risk of losing your Home
    22. ga - Housing Delivery
     1. ga - Buy and Renew Scheme
     2. ga - Recent 7 New Schemes
    23. ga - Private House Grants
    24. ga - Policies
    25. ga - Complaints
     1. ga - Anti Social Behaviour
     2. ga - Freedom of Information
     3. ga - Data Protection
    26. ga - Tackling the Housing Crisis in Co Louth
    27. ga - Tackling the Housing Crisis in Co Louth
    28. ga - Committees
    29. ga - Community
    30. Fógra Príobháideachais
    31. Straitéis Tithíochta Údaráis Áitiúla Lú 2007
    32. Scéim Deontas
    33. Tithe Inacmhainne
     1. Chomhairle Contae Lú
     2. ga - Dundalk Town Council
    34. Tithíocht Shóisialta nó Tithíocht ar Cíos
    35. Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (RFF)
    36. Cuid V – Eolas le haghaidh Forbróirí
    37. An Earnáil Cíosa Príobháidigh
     1. ga - Rent Books
    38. Éaspa Dídine
     1. ga - Homeless Forum Minutes
    39. Oibreacha Feabhsúcháin in ionad Tithíochta Údaráis
    40. Rannpháirtíocht Tionóntaí
    41. Ceannach Ag Tionóntaí
    42. An Clár Cóiríochta do Thaistealaithe
     1. ga - Homeless Action Plan
     2. ga - Antisocial Behaviour Policy
     3. ga - Traveller Accommodation Committee Minutes
    43. An Scéim um Chóiríocht ar Cíos - RAS
    44. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
    45. ga - Leasing
    46. ga - Loans
    47. ga - Disability Adaption to Stock
    48. ga - Housing Strategic Policy Committee
    49. ga - Incremental Purchase Scheme
     1. ga - Seafield Road Blackrock
    50. ga - Housing Needs Assesment
     1. ga - Housing Assistance Payment
    51. ga - Mortgage to Rent Scheme
    52. ga - Are You in Rent Arrears?
   16. Leabharlann
    1. ga - Decade of Centenaries 2016-2023 'Local Legacies 1921/2021'
    2. ga - How To Use Louth Libraries Online
    3. ga - Louth Science Festival
    4. ga - Louth Science Festival
    5. Clár Forbartha Leabharlanna Chontae Lú 2020 - 2025
    6. Socruithe Oscailte
    7. Seirbhís do dhaoine atá gafa sa teach
    8. Seirbhísí ar líne agus Catalóg Leabharlainne
    9. Ár Leabharlanna Poiblí 2022
    10. Eachtraí
    11. Cá bhfuilimid?
    12. Éire Ag Léamh
    13. Clár Éire Ildánach
    14. Mo Leabharlann Oscailte
    15. Ballraíocht Leabharlainne
    16. Work Matters ag an Leabharlann
    17. Éire Shláintiúil ag do Leabharlann
    18. Seirbhís Leabharlann Taistil
    19. Blag agus Nuachtlitir
    20. Nuachtáin ar líne
    21. Ceisteanna Coitianta
    22. 1 Cárta 6 Leabharlanna
    23. Ranganna Ríomhaireachta
    24. Achmhainní Ginealais
    25. Leabharlann Tagartha agus Stair Áitiúil
    26. Seirbhísí Scoile
    27. Polasaithe Leabharlainne
    28. Naisc
    29. Tionscadal Taifeadta Ainmneacha Gort i gContae an Lú
   17. Mótarcháin
    1. ga - My Tax Disc Didn’t Arrive
    2. ga - Taxing Your Vehicle
     1. ga - Vehicle Temporarily Off The Road
     2. ga - My Tax Disc didn't Arrive
     3. ga - Vehicle Classifications
      1. ga - Private Vehicles
      2. ga - Goods Vehicles
      3. ga - Recovery Vehicles
      4. ga - Mobile Workshops
      5. ga - Motor Caravans
      6. ga - PSV and Youth/Community Bus
      7. ga - School Bus
      8. ga - Ambulances
      9. ga - Small PSV - Taxi, Hackney, Limousine
      10. ga - Vintage and Veteran
      11. ga - Exempt Vehicles
      12. ga - Trailers
      13. ga - Quad Bikes
      14. ga - Ride on Mowers
      15. ga - Crew Cabs
     4. ga - Motor Tax Rates
     5. ga - Motor Tax Online
    3. ga - Driving Licences
     1. ga - Learner Permits
     2. ga - Full Driving Licence
     3. ga - Duplicate driving licence/Learners Permit
     4. ga - Exchange foreign licence
     5. ga - Forms of Identification
     6. ga - Driver Theory Test
     7. ga - Driver Test
     8. ga - International Licences
     9. ga - Certificates of Professional Competency (CPC's)
     10. ga - Penalty Point Information
    4. ga - Motor Tax online
    5. ga - Forms
   18. Pleanáil
    1. ga - Conservation
     1. ga - Derelict Sites & Dangerous Structures
    2. ga - Derelict Sites & Dangerous Structures
    3. ga - Forward Planning & Development Plans
    4. ga - Planning Forms
    5. ga - Frequently Asked Questions
     1. ga - Exempted Development Frequently Asked Questions
     2. ga - Planning Frequently Asked Questions
     3. ga - Taking In Charge
     4. ga - Short-term Lettings (FAQ's)
    6. ga - Vacant Site Register
     1. ga - Strategic Housing Developments
    7. ga - Part V Compliance Information for Developers
    8. ga - Taking In Charge
     1. ga - Strategic Housing Developments
    9. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Hinkley Point C Nuclear Power Plant, UK
    10. ga - Strategic Housing Developments
    11. ga - Material Contravention of Louth County Development Plan 2015-2021
    12. ga - Material Contravention
    13. ga - Strategic Housing Developments
    14. ga - Westgate Vision
     1. ga - Westgate Vision
    15. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Proposed Wylfa Newydd Power Plant, Anglesey, Wales, UK
     1. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Sizewell C Nuclear Power Station, Suffolk, England, UK
      1. ga - Transboundary Public Consultation-Doel 1 & 2 Nuclear Plant
    16. ga - Dundalk Collaborative Town Centre Health Check
    17. ga - Short-term Lettings
    18. ga - Submission/Observation on a Planning Permission
    19. Fógra Príobháideachais
    20. ga - Development Plans
    21. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Doel 1 & 2 Nuclear Power Plants Antwerp, Belgium
    22. ga - Types of Planning
    23. ga - Accompanying Documents
    24. ga - Other Information
    25. ga - Online Planning & Maps
    26. ga - Planning Lists
     1. ga - Louth 2017
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
     2. ga - Louth 2018
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
      13. ga - Louth 2019
      14. ga - Louth 2019
     3. ga - Louth 2019
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
     4. ga - Louth 2020
      1. ga - January
      2. ga - January
       1. ga - March
      3. ga - April
      4. ga - May
      5. ga - June
      6. ga - July
      7. ga - August
      8. ga - September
      9. ga - October
      10. ga - November
      11. ga - December
     5. ga - Louth
      1. ga - 2014
      2. ga - 2014
      3. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - December
       11. ga - November
       12. ga - October
      4. ga - 2015
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - December
       12. ga - November
      5. ga - 2016
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      6. ga - 2011
       1. ga - January
        1. ga - 2012
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
       13. ga - October
       14. ga - 2012
      7. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      8. ga - 2013
      9. ga - 2013
      10. ga - 2013
      11. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
     6. ga - Dundalk
      1. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - December
      2. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - May
       5. ga - June
       6. ga - July
       7. ga - August
       8. ga - September
       9. ga - October
       10. ga - November
       11. ga - December
       12. ga - April
      3. ga - 2010
       1. ga - April
        1. ga - February
        2. ga - March
       2. ga - April
       3. ga - May
       4. ga - June
       5. ga - July
       6. ga - August
       7. ga - September
       8. ga - October
       9. ga - November
       10. ga - December
      4. ga - 2011
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      5. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      6. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
     7. ga - Drogheda
      1. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - June
       6. ga - May
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - December
       11. ga - October
       12. ga - November
      2. ga - 2010
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - October
       10. ga - September
        1. ga - November
       11. ga - December
       12. ga - November
      3. ga - 2011
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - September
       8. ga - July
       9. ga - August
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      4. ga - 2012
      5. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - April
       7. ga - May
       8. ga - June
       9. ga - July
       10. ga - August
       11. ga - September
       12. ga - October
       13. ga - November
       14. ga - December
      6. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
    27. ga - Housing Strategy
    28. ga - Development Contribution Schemes
    29. ga - Placenames Committee
    30. ga - Louth Retail Strategy
    31. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
     4. ga - General
    32. ga - Building Control
     1. ga - Drogheda Borough Council
    33. ga - Interchange Strategy in County Louth
    34. ga - Quaries
    35. ga - Publications Plans & Strategies
    36. ga - Contact Us
     1. ga - Conservation
    37. ga - Village Design Statements
     1. ga - Omeath Village Design Statement
     2. ga - Knockbridge Village Design Statement
     3. ga - Picture Gallery
   19. Iompar agus Bonneagar
    1. ga - Giro d'Italia
    2. ga - Transportation, Infrastructure and Marine
    3. ga - Clanbrassil Street & the St. Nicholas Quarter Rejuvenation Scheme
     1. ga - Supporting Documents
     2. ga - Public Art Commission
     3. ga - Gallery
     4. ga - Official Opening - Gallery
    4. ga - Winter Gritting Routes
     1. ga - N2 Ardee to Castleblayney Road Scheme
    5. ga - Winter Gritting FAQ's
    6. ga - N2 Ardee to Castleblayney Road Scheme
     1. ga - Park & Share Facility at Gibstown
    7. ga - Carlingford Lough Greenway
     1. ga - Part 8 - Greenway from Carlingford Town to Carlingford Marina
     2. ga - Part 8 - Greenway from Omeath Pier to National Border
     3. ga - Northern Ireland PAN
     4. ga - Part 8 - Omeath Pier to National Border
     5. ga - Northern Ireland Planning Application
    8. ga - N53 Hackballscross to Rassan
    9. ga - Bridge Refurbishments
     1. ga - Domnics Bridge
     2. ga - Obelisk Bridge
    10. ga - Boyne Greenway Drogheda to Mornington
    11. ga - Drogheda Civic Offices
    12. ga - Park N Stride
    13. ga - Regeneration Projects
     1. ga - Westgate Vision
     2. ga - Westgate Vision
     3. ga - Ardee Castle
     4. ga - Ardee 2040
     5. ga - St. Laurence's Gate
     6. ga - Drogheda Digital Innovation Hub
     7. ga - St. Nicholas Quarter
     8. ga - Living in Carlingford/Visiting Carlingford
     9. ga - Navvy Bank
     10. ga - Omeath
     11. ga - Long Walk Dundalk
    14. ga - Road Safety
    15. ga - Local Improvement
    16. ga - Licence to open Road
    17. ga - Marine Works
    18. ga - Signage Policy
    19. ga - Non National Roads Measure
    20. ga - Urban & Village Renewal
    21. ga - A1/N1 Newry to Dundalk
    22. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
    23. ga - Winter Gritting
    24. ga - Narrow Water Bridge
    25. ga - Winter Maintenance
   20. Seirbhísí Uisce
    1. ga - Domestic Lead Remediation Grant
    2. ga - Schemes Operations
    3. ga - Rural Water
    4. ga - Water Quality
    5. ga - Water Services Investment
    6. ga - UnReg Private Water Supply
    7. ga - Forms
    8. ga - Protect Our Water
   21. Spórt & Caitheamh Aimsire
    1. ga - Sport Facilities
     1. ga - Drogheda Community Centre
     2. ga - Dundalk Sports Centre
      1. ga - Facilities Available
      2. ga - Staff
      3. ga - Child Protection
      4. ga - Membership
      5. ga - Contact Us
     3. ga - Lourdes Stadium
     4. ga - Moneymore MUGA Pitches
    2. ga - Community Sports Hub
    3. ga - Louth LSP
    4. ga - Dundalk Sports Centre
    5. ga - Sports Directory
    6. ga - Sports Strategy
    7. ga - Swimming/Leisure (Aura)
    8. ga - Forms
    9. ga - News
   22. An Comhshaol
    1. ga - Household Food Waste & Bio-Waste Regulations 2013
    2. ga - STEM Project
    3. ga - Environment General - Aarhus Convention
    4. ga - LA21 - Environment Partnership Fund
    5. ga - Eco Tribes 2014
    6. ga - Louth Looking Good 2014
    7. ga - AMENITY GRANT
     1. ga - Amenity Grant Scheme 2020
    8. ga - PAY BY WEIGHT
    9. ga - Brown Bin Campaign 2016
    10. ga - Water Framework Directive
    11. ga - Farm Hazardous Waste
    12. ga - Organic Fertilisers
    13. ga - Climate Change Adaptation
     1. ga - Climate Change Adaptation Strategy
    14. ga - Don't Litter Louth
    15. ga - Waste Management
     1. ga - Pay By Weight
     2. ga - North East Regional Waste Plan
     3. ga - Bring Bank Tonnages
      1. ga - Pay by Weight
     4. ga - Waste Facility Permit and Registration Regulations
     5. ga - Recycling
     6. ga - Composting
     7. ga - Local Agenda 21 Environmental Partnership Fund 2006
     8. ga - Prohibition of Waste Disposal by Burning
     9. ga - Food Regulations
     10. ga - Waste Collection Permits
     11. ga - Household Waste
    16. ga - Waste Enforcement
     1. ga - End of Life Vehicles Regulations
     2. ga - Farm Plastics Regulations
     3. ga - Waste Packaging Regulations
     4. ga - Plastic Bag Levy
     5. ga - WEEE
     6. ga - Waste Tyres Regulations
      1. ga - Tyre Suppliers
      2. ga - Tyre Producers
      3. ga - Waste Collectors
      4. ga - Recovery Operators
      5. ga - Farmers
     7. ga - Waste Batteries Regulations
    17. ga - Noise Action Plan
    18. ga - Repak Recyling Week
    19. ga - Complaint Forms
    20. ga - EcoNews
    21. ga - Litter Control
    22. ga - Pollution Control
     1. ga - Water Framework Directive
     2. ga - Air Pollution
     3. ga - Noise Pollution
     4. ga - Water Quality
    23. ga - School Campaigns
     1. ga - Greener Christmas Mascot Competition Results
    24. ga - Solvents Regulations
    25. ga - Tidy Towns/Districts
     1. ga - Tidy Towns Results 2013
     2. ga - Tidy Towns Conference
    26. ga - Water Framework Directive
    27. ga - Water Safety
    28. ga - Whiteriver Landfill
    29. ga - Forms
     1. ga - AMENITY GRANT FORMS
     2. ga - Dundalk Town Council
    30. ga - National Tree Week
    31. ga - Recycling
    32. ga - Blue Flag Beaches
    33. ga - Bathing Waters
    34. ga - Trashion Fashion
    35. ga - ‘Where Have You Bin’ campaign
  6. ga - Covid-19
   1. ga - Payment of Fees or Charges (planning, rents, loans, FPN etc.
   2. ga - Service Update Notices
   3. ga - Finance
   4. ga - Housing Services
   5. ga - Building Control
   6. ga - Swimming Pools
   7. ga - Privacy Statement - Community Response Forum
    1. ga - Community Response Forum
   8. ga - Business Re-Start Grant
    1. ga - Restart Application Form
   9. AN SCÉIM CHÚNAIMH DO GHNÓLACHTAÍ BEAGA LE hAGHAIDH COVID(SCGBC)
    1. ga - SBASC - Q1
    2. ga - SBASC - Q2
  7. ga - LCC Staff
   1. ga - COVID19 Questionnaire / Self-Declaration
  8. ga - Councillors
  9. ga - test 2
  10. ga - Louth County Development Plan Review 2015-2021
  11. 120 Blianta de Dhaonlathas Áitiúil
  12. ga - Local Elections 2014
   1. ga - Notice of Nomination of Candidates
    1. ga - Ardee
    2. ga - Drogheda
    3. ga - Dundalk South
    4. ga - Dundalk Carlingford
   2. ga - Notice of Poll
   3. ga - Election Contacts
   4. ga - Election Posters
   5. ga - Local Elections Results 2014
   6. ga - Maps of Local Electoral Areas
    1. ga - Google maps
  13. ga - RSS
  14. ga - Severe Weather Information
   1. ga - Advice on Burst Pipes
   2. ga - Advice on Frozen Pipes