Tithíocht Shóisialta nó Tithíocht ar Cíos

Scéim um Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta

Tá sé de nós ag an údarás tithíochta aonaid shóisialta a chur ar fáil ar cíos ar fud an chontae. Leithdháiltear na tithe seo de réir na Scéime um Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta (féach an nasc thíos). Scéim um Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta

Scéim Cíosa

Áirítear an cíos ar bhonn Scéim Cíosa a ghlactar go bliantúil (féach an scéim reatha ag an nasc thíos). Scéim Cíosa