Rannpháirtíocht Tionóntaí

San fhoirm is simplí ciallaíonn rannpháirtíocht tionóntaí guth a thabhairt do thionóntaí agus do thionóntaí-cheannaitheoirí maidir le bainistiú agus reáchtáil a n-eastáit féin.  Tá sé léirithe gur féidir le beartais agus straitéisí rathúla rannpháirtíochta tionóntaí difear as cuimse a dhéanamh do chaighdeán saoil na gcónaitheoirí in eastáit tithíochta Údaráis Áitiúil.  

Misneoidh Údaráis Áitiúla Lú bunú agus coimeád Cumann Cónaitheoirí.

Gheofar breis eolais ach glao a chur ar an Oifigeach Idirchaidrimh do Thionóntaí i ngach comhairle.

Comhairle Contae Lú

Dé Luain

Teil: 042-9332276

Ríomhphost:
info@dundalktown.ie


Comhairle Baile Dhún Dealgan

Déardaoin/Dé hAoine

Teil: 042-9353160

Ríomhphost:
info@louthcoco.ie

Comhairle Buirge Dhroichead Átha

Luan/Máirt/Céadaoin

Teil: 041-9833511

Ríomhphost:
info@droghedboro.ie