Scéim Deontas

Soláthraíonn Comhairle Contae Lú cúnamh deontais d’iarrthóirí cáilithe faoi Scéim na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Cuirtear an scéim seo i bhfeidhm de réir an chistithe atá ar fáil chuici agus is gnáthach di bheith ar oscailt i míonna tosaigh na bliana.

Is iad seo na scéimeanna:

Housing Adaption Grant - Irish.pdf (size 116.4 KB)