Coiste Iniúchóireachta

Tá ceanglas dlíthiúl ar Comhairle Contae Lú  Coiste Iniúchóireacta a bhunú chun chuidiú le ceisteanna rialithe, agus bíonn baill sheachtracha agus comhaltaí tofa ar an gCoiste seo.  Ceaptar an Coiste ar feadh saol na Comhairle.  Ritheann sé faoin Chairt Iniúchóireachta glactha.

 Is é an tUasal Richard Bowden, Bowden Walsh & Teo., ina Chathaoirleach, agus seo a leanas mar baill –

  •  Billy Doyle, POF, Comhar Creidmheasa Dún Dealgan
  • Irene McCausland, Leasuachtarán Phleanáil Straitéiseach, Cumarsáid agus Forbairt, ITDD
  • Cllr. Conor Keelan
  • Cllr. Paula Butterly 

Seo iad na Tuarascálacha Bhliantiúla Reachtiúla na Choiste, a  chuireadh i láithair na Comhairle