ga - Crest of the Council

Louth County Council logo

The Arms of the County, as granted by the Chief Herald to the Council in 1976, are derived as follows:-

“Vert a besant charged with a Dexter Hand aversant coupled at the wrist proper”

This is the description of the lower part of the shield which is coloured green (vert) and on which is imposed a heraldic expression of the Dextera Dei or Right Hand of God from Muireadach’s Cross at Monasterboice.  As on the latter, the armorial design shows the hand against a circular background or nimbus.  This section of the Arms represents in particular the rural (or County Health District) part of the County.

Chief Sable, two ancient ships, sails set argent

The top part of the Arms is black in colour commemorating Muirthemne, the old Irish name of the sea off the County Louth Coast, and which translated into English means the “darkness of the sea”.  The ships are inspired by the Coat of Arms of the Borough of Drogheda, which includes a ship anchored at a quayside.  Each ship can be taken to represent respectively the Borough of Drogheda and the Urban District of Dundalk, both areas comprised within the administrative County.  The ships are also representational of the fact that the County has always been a great centre of trade and commerce.

The Crest incorporates a sword, the symbol of administration, surrounded by ears of barley.  This design at once illustrates the nature of the Coat of Arms as a symbol of a civic administration, and the importance of agriculture in the life of the County.

The motto commemorates the attribute of the Old Celtic God Lug, who was Saimhildanach or Master of all the Arts.  It seems appropriate that a similar attribution should be incorporated into the motto of the County.

AN tARMAS

Is é seo a leanas díorthú Armas an Chontae, mar a bhronn an Príomh-Aralt é ar an gComhairle i 1976:

“Vert a besant charged with a Dexter Hand aversant coupled at the wrist proper”

Cur síos atá anseo ar an gcuid íochtarach den sciath ar a bhfuil dath glas (vert) agus léiriú araltach den Dextera Dei nó Lámh Dheas Dé ó Chros Mhuireadhaigh ag Mainistir Bhuithe.  Amhail ar an gcros sin, feictear i ndearadh an armais an lámh leagtha ar chúlra ciorclach nó nimbeas. Léiriú atá sa chuid seo den Armas ar an gcuid tuaithe den chontae (nó Ceantar Sláinte an Chontae)

“Chief sable, two ancient ships, sails set argent”

Tá dath dubh ar an gcuid uachtarach den Armas i gcuimhne ar Mhuirthemne, an t-ainm ar an mhuir amach ó chósta Chontae Lughaí sa tSean-Ghaeilge, agus a chiallaíonn “dorchadas na mara”.

Díorthaíonn na longa ó Armas Bhuirg Dhroichead Átha, ar a bhfuil long ar ancaire ag cé.  Is féidir glacadh leis go seasann an dá long do Bhuirg Dhroichead Átha agus do Cheantar Uirbeach Dhún Dealgan, faoi seach, ó tá an dá cheantar laistigh de limistéar riaracháin an chontae. Léiriú is ea na longa chomh maith ar stair an chontae mar ionad mór trádála agus tráchtála.

AN CÍRÍN

Ar an gcírín tá claíomh, siombail an riaracháin, agus é timpeallaithe ag diasa eorna. Léiriú is ea an dearadh seo láithreach ar nádúr an Armais mar shiombail den riarachán sibhialta, agus tábhacht na talmhaíochta i saol an chontae.

AN MANA

Comórann an mana tréith an Sean-Dé Cheiltigh Lug, a bhí ina Shaimhioldanach nó Máistir na nEalaíon. Tá sé oiriúnach go mbeadh tréith mar é mar chuid de mhana an chontae.