Mar gheall orainn

Tá cúram ar an Roinn Comhshaoil as saincheisteanna éagsúla comhshaoil. Orthu sin tá:

  • Bainistíocht dramhaíola.
  • Laghdú dramhaíola a chur chun cinn.
  • Athchúrsáil agus diúscairt fhreagrach dramhaíola a chur chun cinn.
  • Saoráidí dramhaíola agus bailitheoirí dramhaíola a cheadú.
  • Rialacháin maidir le rialú sruthanna dramhaíola a chur chun feidhme. I measc na sruthanna sin tá boinn chaite, feithiclí deireadh saoil, dramhthrealamh leictreonaice agus leictreach, plaisteach feirme agus dramhbhia.
  • Rialú bruscair a chur chun cinn trí oideachas agus forfheidhmiú.
  • Uiscí dromchla agus screamhuisce a chosaint ar thruailliú.
  • Coinbhinsiún Aarhus:  An Tuarascáil Náisiúnta Feidhmithe