Tithíocht

Trí cinn d’údaráis tithíochta atá i gceist le hÚdaráis Áitiúla Lú agus seo a leanas a sonraí teagmhála:

Comhairle Baile Dhún Dealgan

Halla an Bhaile
Dún Dealgan

Teil: 042-9332276
Facs: 042-9336761

Ríomhphost:
info@dundalktown.ie


Comhairle Contae Lú

Halla an Chontae
Dún Dealgan

Teil: 042-9353160
Facs: 042-9335459

Ríomhphost:
info@louthcoco.ie

Comhairle Buirge Dhroichead Átha

Sráid an Aonaigh
Droichead Átha

Teil: 041-9833511
Facs: 041-9839306

Ríomhphost:
info@droghedboro.ie