Cuid V – Eolas le haghaidh Forbróirí

Ní mór d’fhorbróirí a bhfuil i gceist acu iarratas a dhéanamh ar chead pleanála le haghaidh oibreacha faoin dtógfar breis is 4 aonad cónaithe, cloí leis an gceanglas faoi Chuid V den Acht um Phleanáil agus Forbairt, 2000.

Ciallaíonn sin nach mór dóibh ceann amháin díobh seo a leanas a sholáthar:

  • Aonaid
  • Talamh
  • Nó ranníocaíocht airgeadais in ionad an dá cheann eile.  Gheofar eolas breise ag na naisc thíos