Spórt & Caitheamh aimsire

Geallann Údaráis Áitiúla Lú straitéis a chur chun feidhme chun áiseanna agus deiseanna spóirt / caithimh aimsire den scoth a chur ar fáil ar fud an chontae agus spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus do phobail chun a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí spóirt agus fisiceacha.


Teagmhálacha Spóirt agus Caitheamh aimsire Lú

Déan teagmháil le Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Lú chun sonraí clár rannpháirtíochta a fháil 042-9324318.


Ionad Spóirt Dhún Dealgan - Oscailt 2016

Muirtheimhne Mór, Dún Dealgan

Teil: (042) 9331740

Tá an Faiche Uile-Aimsire agus na Cúirteanna Leadóige ar oscailt don phobal i gcónaí agus is féidir iad a chur in áirithe ar 042 9392986/7


Naisc